Het doel van Andi-do stichting voor ontwikkeling:   Andi-do stichting voor ontwikkeling is een stichting zonder winstoogmerk en heeft ten doel:


het behartigen van een sociaal belang door:

  • een substantiële bijdrage te leveren aan de fysieke en mentale ontwikkeling (met name weerbaarheid, balans en gezondheid) van mensen in het algemeen en kinderen in het bijzonder, door middel van het geven en faciliteren van sportlessen in de vorm van clinics, workshops, (kennismakings)cursussen en/of wekelijkse "continu-trainingen".
  • Het verlenen van extra individuele ondersteuning bij het leerproces aan kinderen met een bepaalde leer- en/of gedragsprobleem/-stoornis/-achterstand, door middel van het geven en faciliteren van een vorm van remedial teaching en het geven en faciliteren van bijlessen, tentamen- en examentraining.


Dit doet Andi-do svo, door o.a. diverse trainingen aan te bieden en te faciliteren. Altijd staan hierbij leren en bewegen met plezier centraal.


Andi-do verzorgt een soort remedial teaching, waarbij kinderen (met ouder) één op één begeleid worden, opdat ze makkelijker en beter kunnen presteren op school. Zie voor meer info hierover het stukje: "Leer met plezier".

 

 

Andi-do richt zich primair op kinderen en jongeren, maar biedt bij voldoende animo ook trainingen aan voor volwassenen.