Leer met Plezier


Via Andi-do zal het binnenkort ook mogelijk zijn individuele begeleiding te krijgen voor kinderen met leerstoornissen (en hun ouders).

Vanwege zijn passie kinderen te helpen in hun ontwikkeling, heeft hoofdtrainer Andi-do, Andras Dobos zich ook gekwalificeerd als "kindercoach" / "Remedial Teacher". 
Hij richt zich hierbij met name op kinderen met een zogenaamd "rechts georiënteerde leerstijl". Deze kinderen krijgen vaak een "label" met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D e.d.. 

Door een speciale soort Remedial Teaching en coaching te bieden, wil Andras er graag voor zorgen, dat deze kinderen leren hoe zij makkelijker het lesstof tot zich kunnen nemen, hierdoor beter presteren, hun (faal)angsten kwijtraken, zelfverzekerder worden en dus meer in balans komen. Hierdoor leren zij met meer plezier. 

Andras maakt hiervoor gebruik van diverse methodieken, maar zorgt er vooral met de Kernvisie methode en de Ik Leer Anders methode voor, dat de kinderen leren hoe zij de lesstof op een bij hun denkwijze passende (dus voor hen makkelijkere) manier tot zich kunnen nemen. 

Binnenkort komt hier meer informatie over, maar tot die tijd kunt u voor meer info contact met ons opnemen via   info@andido.nl of 06-83367176