Andi-do basiscursus

Andi-do basiscursus

Dit is een cursus waarbij de basisbeginselen van Andi-do worden behandeld. Dit behelst de officiële Rots en Water training, maar niet alleen dat. Bij deze basiscursus leert men nog veel meer. 

Naast het vinden van focus, rust en kracht en het gebruik van stem, ogen en lichaamstaal, wordt ook geleerd hoe fysiek gereageerd kan worden op pestkoppen en aanvallen. Afhankelijk van de leeftijd van de cursisten, zullen de behandelde technieken meer of minder non-agressief zijn. 

Verrassend vindt men altijd het ervaren van "de krachten van" ademhaling, visualiseren, positief denken en stevig staan. 

De cursus wordt gegeven in kleinere groepen opdat iedereen ook persoonlijke speciaal op hem/haar toegespitste aandacht kan krijgen.

De lessen bieden een goede basis, maar kunnen vervolgd worden door in te schrijven voor de Andi-do continu-trainingen, of bij voldoende animo, door een vervolgcursus van een vast aantal lessen. Voor dit laatste kan gekozen worden als men geen continu-lessen wil volgen, maar wel dieper in wil gaan op specifieke situaties/wensen of men alleen wil dat het geleerde beter beklijft.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Andras Dobos via andras@andido.nl