Leer met Plezier

Leer met Plezier

Via Andi-do is het in beperkte mate ook mogelijk individuele begeleiding te krijgen voor kinderen. Het gaat hierbij om bijlessen, huiswerkbegeleiding en een speciale soort training voor kinderen met leerstoornissen (en hun ouders).

Vanwege zijn passie kinderen te helpen in hun ontwikkeling, heeft hoofdtrainer Andi-do, Andras Dobos zich ook gekwalificeerd als "kindercoach" / -trainer.

Naast bijlessen en huiswerkbegeleiding verzorgt hij speciale trainingen gericht op met name kinderen met een zogenaamd "rechts georiënteerde leerstijl". Deze kinderen krijgen vaak een "label" met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D e.d.. 

Door een speciale soort training en coaching te bieden, wil Andras er graag voor zorgen, dat deze kinderen leren hoe zij makkelijker het lesstof tot zich kunnen nemen, hierdoor beter presteren, hun (faal)angsten kwijtraken, zelfverzekerder worden en dus meer in balans komen. Hierdoor leren zij met meer plezier. 

Andras maakt hiervoor gebruik van diverse methodieken, maar zorgt er vooral met de Kernvisie methode en de Ik Leer Anders methode voor, dat de kinderen leren hoe zij de lesstof op een bij hun denkwijze passende (dus voor hen makkelijkere) manier tot zich kunnen nemen. 

Voor meer info kunt u contact met ons opnemen via andras@andido.nl