Stop Pesten training

Stop Pesten training

Dit is een selectie van oefeningen uit het curriculum van Andi-do. Geleerd wordt om letterlijk en figuurlijk sterker in de schoenen te staan en zo pestkoppen, het hoofd te kunnen bieden.

Naast het krijgen van uitleg over pestgedrag en (het oefenen) hoe erop kan worden gereageerd, worden enkele (bevrijdings)trucjes aangeleerd, maar ook de basisprincipes van ontspannen, focussen, positief denken behandeld.

In de korte tijd van deze training, wordt zoveel mogelijk behandeld, maar hierbij kan gesteld worden, dat dit alleen een kennismakingscursus is. Wil men zich echt kunnen verdedigen en de adequate reacties op pestgedrag goed aanleren (laten beklijven), dan zijn enkele uurtjes trainen uiteraard niet voldoende. Het is wel voldoende om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en een eerste reactie te kunnen geven op een eventuele "incidentele pestkop".

Na deze training kan men zich opgeven voor de Andi-do continu-trainingen voor meer training en "trucjes" of kan in overleg een uitvoerigere cursus (aangepaste Andi-do basiscursus) gegeven worden. 

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Andras Dobos via andras@andido.nl