Wat maakt Andi-do bijzonder

Wat maakt Andi-do bijzonder? 

 

 

Hoewel een breed programma geboden wordt, geeft Andi-do juist veel aandacht aan de individuele wensen en behoeften.

Opdat iedereen de aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft om tot de gewenste en benodigde ontwikkeling en een goed persoonlijk balans te komen, wordt in kleine groepen getraind.

Tevens worden bij aanmelding, (maar ook periodiek in geval van continu-trainingen) gevraagd wat de specifieke aandachtspunten / ontwikkelwensen zijn. Dit kan vooraf telefonisch of desgewenst ook tijdens een gratis persoonlijke intakegesprek (bij kinderen met de ouders) besproken worden. Schriftelijk wordt ook alles gemeld via de inschrijfformulieren. De wensen, ervaringen en de ontwikkeling worden periodiek geëvalueerd.

Op basis van de aandachtspunten, wensen en leeftijd wordt iemand in een groep ingedeeld die bij hem/haar past.

Elke groep bestaat uit een beperkt aantal personen.

Bij Andi-do voor kinderen, worden ook trainingen/workshops voor de ouders gegeven. Dit opdat zij zelf ook voelen en ervaren hoe Andi-do “werkt”.

Andi-do onderscheidt zich van vele andere sporten en trainingen, doordat het een combinatie biedt van alle hieronder genoemde punten:

 · Er wordt in kleine groepen getraind, waardoor elk individu ruim voldoende aandacht krijgt (toegespitst op de persoonlijke behoeften).

· Een persoonlijke intake waarin de specifieke wensen/behoeften worden besproken.

· Structureel wordt de kans geboden wensen/behoeften bij te stellen cq worden de voortgang en de training geëvalueerd. Dit gebeurt onder andere tijdens speciale evaluatiemomenten en/of trainingen voor de ouders. (Ouders mogen te allen tijde vragen om een (extra) (evaluatie)gesprek).

· Het beperkt zich niet tot 1, maar combineert juist diverse succesvolle sporten en trainingen op zowel fysiek gebied, maar ook op mentaal gebied en op gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, ontwikkeling motoriek, ontspanning, positief denken en weerbaarheid.

· Bij kinderen wordt weerbaarheid en zelfverdediging aangeleerd, maar gefocust wordt in eerste instantie zoveel mogelijk op non-agressieve technieken. Derhalve vormen gebruik van hersenen, stem, ogen en lichaamstaal ook onderdeel van de trainingen.

· Het valbreken vormt ook een belangrijk onderdeel alsook het leren gronden, (con)centreren, focussen en positief denken.

· Discipline, samenwerken, persoonlijke ontwikkeling en balans op meerdere vlakken wegen net zo zwaar als het bewegen met plezier.

· Door lichaamsbewustzijn en emotioneel-bewustzijn te creëren, wordt zelfbewustzijn gecreëerd en hierdoor wordt weer ruimte gemaakt voor het aanleren van lichaamsbeheersing en zelfbeheersing dat weer leidt tot zelfvertrouwen.

· Het kind leert grenzen en emoties te ervaren, herkennen, respecteren en grenzen te stellen, terwijl het naast effectief communiceren ook leert te zijn wie hij/zij is.