Uitgebreide informatie over Andi-do

Uitgebreide informatie over Andi-do 

Andi-do is meer dan alleen een nieuwe sport of weerbaarheidstraining! 

Het is een "levend systeem", dat zorgt voor: Ontwikkeling, Balans en Weerbaarheid op zoveel mogelijk gebieden, zoals;

Aandacht krijgen aspecten zoals: 

Dit alles gebeurt echter grotendeels ongemerkt, doordat BEWEGEN MET PLEZIER voorop staat.

 

Andi-do doet het bovenstaande door het beste uit diverse budodisciplines, weerbaarheidstrainingen, sociaal emotionele competentietrainingen en andere trainingen en methodieken te combineren. 

Doordat het een "levend systeem" is, wordt voortdurend gezocht naar technieken, oefeningen en zelfs producten, die de ontwikkeling, gezondheid en weerbaarheid verhogen.

Technieken en oefeningen zijn heel zorgvuldig geselecteerd op efficiëntie en effectiviteit.

 

Als basis dienen de “evidence based programma’s; Rots en Water en Methode B”, waarin de samensteller en hoofdtrainer van Andi-do (Andras Dobos) gecertificeerde trainer is.

Voor meer info over deze programma’s kunt u kijken op: rotsenwater  en   www.berthaverschueren.nl


Met heel veel aandacht voor de individuele kinderen, wordt in kleine groepjes getraind.

De nadruk ligt op positiviteit, persoonlijke ontwikkeling op meerdere vlakken en bij de kinderen extra op non-agressiviteit (bijv. lichaamstaal, verbale weerbaarheid en bevrijdingstrucjes zonder de ander pijn te doen).

Hoewel met discipline wordt gewerkt aan een veelzijdige ontwikkeling, staan het hebben van veel plezier en het lekker bewegen/sporten erg centraal.

Door Andi-do ontstaan lichaamsbewustzijn en emotioneel bewustzijn, waaruit zelfbewustzijn voortvloeit, dat op zijn beurt weer ruimte biedt voor zelfontwikkeling, zelfbeheersing en zelfvertrouwen.

Kinderen leren (waar mogelijk) vervelende situaties te voorkomen, grenzen van zichzelf en anderen te herkennen, te stellen en te accepteren.

Er wordt gewerkt aan opbouw van conditie, verbetering van motoriek, discipline, incasseringsvermogen (lichamelijk en geestelijk), weerbaarheid in de breedste zin van het woord (verbaal, lichamelijk, psychisch/emotioneel), verbreding van kennis op meer gebieden en natuurlijk is ook het valbreken een belangrijk onderdeel.

Tegelijkertijd leert het kind de kracht van positiviteit en ontspanning en met behulp van een goede ademhaling, centreren, gronden en focussen ook die van zichzelf. Het leert vertrouwen op zijn/haar gevoel en ontspannen.

Bij een aanmelding kan men vragen om een gratis persoonlijke intake, waarin de specifieke aandachtspunten besproken worden. Dit kan ook middels het aanmeldingsformulier doorgegeven worden. Op basis hiervan wordt iemand in de groep ingedeeld, die het beste bij hem/haar past.

Elke groep bestaat uit een beperkt aantal personen, zodat iedereen voldoende aandacht kan krijgen.

Bij Andi-do voor kinderen, worden ook trainingen/workshops voor de ouders gegeven (ouder-kind-trainingen). Dit opdat zij zelf ook voelen en ervaren hoe Andi-do “werkt”. Daarnaast mogen de ouders tijdens de trainingen blijven kijken (mits dit de les niet verstoort), waardoor zij ook leren wat hun kind leert en hoe. 

Kinderen kunnen in verschillende leeftijdsgroepen worden ingedeeld van 4-5 jarigen tot 13+ jarigen. Bij voldoende animo zijn ook trainingen/cursussen voor jongeren, dames en/of volwassenen "gemengd" mogelijk en zelfs workshops bij scholen en bedrijven. Hierbij kan het gaan om de Andi-do "allround"-training, maar ook uit een afgeleide daarvan zoals een "stop-pesten training, een focus training, een training ontspannen en positief denken e.d..  

 

De trainingen zijn uitermate geschikt voor kinderen die extra aandacht behoeven omdat zij niet hun plek durven in te nemen of juist "te veel aanwezig" zijn.

 

Helaas zijn de continu trainingen voorlopig opgeschort. Mocht u echter meer informatie wensen m.b.t. een workshop, een basiscursus van een vast aantal lessen of Andi-do in het algemeen of Lern met Plezier, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Dit kan het beste via andras@andido.nl